การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 109

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 109 จรรยา นาคะเสถียร อาจารย์คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี กล่าวถึงประสบการณ์การนำเศษผ้าเหลือใช้มาทำผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า หมอน รองเท้า เข็มขัด เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม OTOP ซึ่งต่อมาได้นำแนวคิดดังกล่าวมาสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติเพื่อการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและใช้อย่างพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 105

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 105 ทองกัปป์ พันธุ์สิทธิ์ ครูอาสา ชุมชนคลองล่าง ซ.จรัญสนิทวงศ์ 37 กล่าวว่าศิลปะมีประโยชน์สำหรับเด็กเพราะช่วยขัดเกลาจิตใจ ช่วยละลายพฤติกรรมเพื่อลดการก่ออาชญากรรมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเยาวชน และศิลปะคือทางสายกลางซึ่งเป็นจุดยืนในการดำเนินชีวิต