การพัฒนาเพื่อความอยู่ดีกินดี

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 8

สารคดีชุดพิเศษ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.20 น. หลังข่าวในพระราชสำนัก ทางช่อง 9 อสมท. ไปจนถึงสิ้นปี 2554 ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพสามารถติดตามดูได้ ซึ่งจะได้ความรู้ ข้อคิด และสามารถน้อมนำพระราชดำริที่นำเสนอในแต่ละตอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 19

มูลนิธิชัยพัฒนาเปรียบเสมือนองค์กรในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 และเป็นมูลนิธิแรกที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ โดยทรงเห็นว่ามูลนิธิชัยพัฒนานี้จะเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะนำพาพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่ดีกินดี มีความสุขอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ