การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 99

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 99 จงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ เจ้าของธุรกิจผลิตเส้นไหม กล่าวว่าการทำธุรกิจอาจต้องมีการกู้เงินมาลงทุนแต่ต้องรุ้จักพอประมาณคือกู้มาลงทุนแบบไม่เกินตัว เศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เรามีความสุขในสิ่งที่มี หากไม่ยึดหลักเช่นนี้ ไม่ว่าจะมีมากแค่ไหนก็อาจหาความสุขไม่ได้ ตรงกันข้ามแม้จะไม่มีอะไรเราก็มีความสุขได้หากรู้จักคำว่าพอ

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 95

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 95 นิสา คงศรี ผู้กำกับภาพยนตร์ กล่าวถึงการสร้างหนังอย่างพอประมาณโดยใช้ความรู้ที่มีอย่างคุ้มค่า ทำทุกอย่างด้วยความพอดี และการทำหนังก็ช่วยให้ชีวิตกลับคืนสู่ความพอเพียงโดยแทบไม่รู้ตัว ความพอเพียงคือปรัชญาที่ทำให้มนูษย์รู้จักตนเองมากขึ้น