การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 57

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 57 อัจฉรา บุรารักษ์ เจ้าของร้านไอศกรีม กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจว่าเริ่มจากเงินลงทุนไม่มากนักเพราะไม่อยากทำสิ่งที่เกินตัว แต่เลือกทำด้วยความพอเพียง ทำตามกำลังที่มี ไม่ต้องใหญ่จนเกินไป ถ้าหากทำตามกำลังที่มี ไม่ทำอะไรเกินตัว ก็ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่ง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 53

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 53 สนธิ์ ชมดี เจ้าของรีสอร์ตและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ กล่าวว่าระบบธุรกิจคือการพยายามทำกำไรให้สูงสุด แต่ธุรกิจที่ทำอยู่นั้นไม่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด และเห็นว่าทรัพยากรและภูมิปัญญาไทยทำให้เราพึ่งตนเองได้ การทำธุรกิจที่มุ่งสร้างความร่ำรวยอาจได้เงินมาแต่ไม่มีความสุขเพราะความสุขนั้นสำคัญกว่าการร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง