วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำ

ตอนที่ 2 "พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ" เรื่องการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงชีวิตของราษฎร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดเป็นแนวทางเพื่อรักษาผืนป่า และมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันพลิกฟื้นผืนป่าและให้ช่วยกันสร้างให้เกิดทรัพย์ในดิน สินในน้ำ เลี้ยงชีวิตลูกหลานต่อไปตราบนานเท่านาน

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำ
หน่วยงาน
ไม่ปรากฏ
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ
หัวเรื่อง
คำสำคัญ
 
รายละเอียด

ตอนที่ 2 "พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ" เรื่องการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงชีวิตของราษฎร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดเป็นแนวทางเพื่อรักษาผืนป่า และมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันพลิกฟื้นผืนป่าและให้ช่วยกันสร้างให้เกิดทรัพย์ในดิน สินในน้ำ เลี้ยงชีวิตลูกหลานต่อไปตราบนานเท่านาน

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-11 17:44:41
ขนาดไฟล์
54.53 MB


จำนวนผู้เข้าชม
197

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1