วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 3 พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง

ตอนที่ 3 "พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง" เรื่องการเพิ่มพูนความรู้ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารในป่าและสมุนไพรอย่างคุ้มค่า ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม มาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ตอนที่ 3 พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง
หน่วยงาน
ไม่ปรากฏ
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง
คำสำคัญ
 
รายละเอียด

ตอนที่ 3 "พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง" เรื่องการเพิ่มพูนความรู้ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารในป่าและสมุนไพรอย่างคุ้มค่า ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม มาอย่างต่อเนื่อง

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-11 17:43:56
ขนาดไฟล์
46.54 MB


จำนวนผู้เข้าชม
274

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1