แผนฯ 10 เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ 1

นำเสนอการบรรยายเรื่อง แผนฯ 10 เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดย ดร.กำพน กิตติอำพน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของประเทศ (ตอนที่ 1)

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมวดหมู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

ดร.อำพน กิตติอำพน

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10

คำสำคัญ

หลักการทรงงาน  การพัฒนาคน

 
รายละเอียด

นำเสนอการบรรยายเรื่อง แผนฯ 10 เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดย ดร.กำพน กิตติอำพน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของประเทศ (ตอนที่ 1)

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
3
ต้นฉบับ
-
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:59:46
ขนาดไฟล์
22.39 MB


จำนวนผู้เข้าชม
694

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1