สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 1

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 1 ดร.อำพน  กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการทรงงานตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่ทุกคนนำไปใช้ได้เพื่อให้เกิดความสุข อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ดร.อำพน กิตติอำพน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

ความพอเพียง  ความรู้  คุณธรรม  ความเพียร

 
รายละเอียด

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 1 ดร.อำพน  กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการทรงงานตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่ทุกคนนำไปใช้ได้เพื่อให้เกิดความสุข อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
11
ต้นฉบับ
-
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:58:39
ขนาดไฟล์
9.54 MB


จำนวนผู้เข้าชม
782

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1