สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 2

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 2 ดร.อำพน  กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในยุคโลกาภิวัตน์เพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นหลักปรัชญาในการพัฒนาที่ไม่ปฏิเสธการลงทุนจากต่างประเทศ การค้าอย่างเสรี ทุนเสรี และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี แต่ให้รู้จักวิเคราะห์ว่าบนพื้นฐานของความเสรีนั้นเรามีภูมิคุ้มกันมากน้อยเพียงใด

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ดร.อำพน กิตติอำพน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

ความพอเพียง

 
รายละเอียด

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 2 ดร.อำพน  กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในยุคโลกาภิวัตน์เพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นหลักปรัชญาในการพัฒนาที่ไม่ปฏิเสธการลงทุนจากต่างประเทศ การค้าอย่างเสรี ทุนเสรี และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี แต่ให้รู้จักวิเคราะห์ว่าบนพื้นฐานของความเสรีนั้นเรามีภูมิคุ้มกันมากน้อยเพียงใด

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
12
ต้นฉบับ
-
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:58:14
ขนาดไฟล์
10.00 MB


จำนวนผู้เข้าชม
905

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1