สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 5

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 5 พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ต้นกำเนิด...โดเมนชื่อภาษาไทย กล่าวถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับธุรกิจไอทีหรือเทคโนโลยีที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเกราะป้องกันความเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการเลือกรับเทคโนโลยีบางอย่างตามความเหมาะสมดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสไว้

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

ความพอเพียง  เทคโนโลยี  ธุรกิจ  ไอที

 
รายละเอียด

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 5 พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ต้นกำเนิด...โดเมนชื่อภาษาไทย กล่าวถึงการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับธุรกิจไอทีหรือเทคโนโลยีที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นเกราะป้องกันความเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการเลือกรับเทคโนโลยีบางอย่างตามความเหมาะสมดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสไว้

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
15
ต้นฉบับ
-
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:55:58
ขนาดไฟล์
8.10 MB


จำนวนผู้เข้าชม
812

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1