สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 16

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 16 ลุงสุ่น วงศ์ซิ้ม เกษตรกรดีเด่น ชุมชนบ้านทุ่งควายกิน กล่าวถึงการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนำสู่การรู้จักพึ่งพาตนเองด้วยการทำปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อกินและใช้เองก่อน หากเหลือจึงส่งขาย พร้อมทั้งถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ทั้งที่ได้จากการอ่านตำรับตำราและการลงมือปฏิบัติไปสู่ชุมชนเพื่อให้ได้รับความรู้ร่วมกัน จนเกิดผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ลุ่งสุน วงศ์ซิ้ม
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

ความพอเพียง  เกษตรกร  ชุมชนบ้านทุ่งความกิน

 
รายละเอียด

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 16 ลุงสุ่น วงศ์ซิ้ม เกษตรกรดีเด่น ชุมชนบ้านทุ่งควายกิน กล่าวถึงการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนำสู่การรู้จักพึ่งพาตนเองด้วยการทำปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อกินและใช้เองก่อน หากเหลือจึงส่งขาย พร้อมทั้งถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ทั้งที่ได้จากการอ่านตำรับตำราและการลงมือปฏิบัติไปสู่ชุมชนเพื่อให้ได้รับความรู้ร่วมกัน จนเกิดผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
26
ต้นฉบับ
-
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:47:01
ขนาดไฟล์
10.13 MB


จำนวนผู้เข้าชม
2177

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1