สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 17

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 17 อภิชาต การุณกรสกุล ผู้บริหารบริษัทผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ กล่าวว่า บริษัทมุ่งสร้างคนเก่งที่เป็นคนดีไปพร้อมกัน จึงมีปณิธานมุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน โดยการส่งเสริมให้พนักงานรู้และเข้าใจเรื่องความพอเพียง โดยการสร้างฐานความสำนึกเรื่องความกตัญญูก่อนเป็นลำดับแรกและเสริมเรื่องวินัยซึ่งเป็นฐานของความสามัคคีสำหรับคนหมู่มาก และส่งเสริมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ซึ่งทั้งหมดคือการทีบริษัทได้มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
อภิชาติ การุณกรสกุล
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

ความพอเพียง  ธุรกิจ  บริษัทผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยานต์  ความกตัญญู  ความเสียสละ  ความสามัคคี  ความมีวินัย  กิจกรรม

 
รายละเอียด

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 17 อภิชาต การุณกรสกุล ผู้บริหารบริษัทผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ กล่าวว่า บริษัทมุ่งสร้างคนเก่งที่เป็นคนดีไปพร้อมกัน จึงมีปณิธานมุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน โดยการส่งเสริมให้พนักงานรู้และเข้าใจเรื่องความพอเพียง โดยการสร้างฐานความสำนึกเรื่องความกตัญญูก่อนเป็นลำดับแรกและเสริมเรื่องวินัยซึ่งเป็นฐานของความสามัคคีสำหรับคนหมู่มาก และส่งเสริมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ซึ่งทั้งหมดคือการทีบริษัทได้มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
27
ต้นฉบับ
-
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:41:58
ขนาดไฟล์
8.07 MB


จำนวนผู้เข้าชม
730

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1