พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ ตอนที่ 4

ละครสั้นนำแสดงโดยเศรษฐา ศิระฉายา และวทันยา วงศ์โอภาสี เนื้อหากล่าวถึง การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของชุมชนบ้านม่วงหวาน ต.จันตุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

ความพอเพียง  การเกษตร  เกษตรกรรม  ชุมชนบ้านม่วงหวาน  โคกเจริญ  บุรีรัมย์  การทำนา

 
รายละเอียด

ละครสั้นนำแสดงโดยเศรษฐา ศิระฉายา และวทันยา วงศ์โอภาสี เนื้อหากล่าวถึง การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของชุมชนบ้านม่วงหวาน ต.จันตุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
34
ต้นฉบับ
-
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:38:43
ขนาดไฟล์
8.84 MB


จำนวนผู้เข้าชม
727

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1