พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ ตอนที่ 4

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

ความพอเพียง  การเกษตร  เกษตรกรรม  ชุมชนบ้านม่วงหวาน  โคกเจริญ  บุรีรัมย์  การทำนา

 
รายละเอียด
ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
34
ต้นฉบับ
-
เวลา
03:02
ปรับปรุงล่าสุด
2014-02-16 17:40:53
ขนาดไฟล์
8.84 MB


จำนวนผู้เข้าชม
595

วิดีโอ

Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1
สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 2