พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1

นำเสนอการบรรยายเรื่อง พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่กล่าวว่าการพัฒนาประเทศมีทางเลือกหลายทาง แต่ละทางก็จะมีผลดีผลเสียแตกต่างกัน แต่มีความเชื่อว่าการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทยจะเป็นทางเลือกที่เป็นทางรอดของสังคมไทย (ตอนที่ 1) 

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

การพัฒนาประเทศ -- ไทย

คำสำคัญ

คุณธรรม

 
รายละเอียด

นำเสนอการบรรยายเรื่อง พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่กล่าวว่าการพัฒนาประเทศมีทางเลือกหลายทาง แต่ละทางก็จะมีผลดีผลเสียแตกต่างกัน แต่มีความเชื่อว่าการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทยจะเป็นทางเลือกที่เป็นทางรอดของสังคมไทย (ตอนที่ 1) 

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
5
ต้นฉบับ
-
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:30:28
ขนาดไฟล์
30.64 MB


จำนวนผู้เข้าชม
887

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1