สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 1

การดำเนินงานพัฒนาเกษตร ที่โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา แบ่งแปลงสาธิตเป็น 2 วิธี คือแปลงการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ กับแปลงสาธิตการเกษตรด้วยน้ำฝนแบบดั้งเดิม เพื่อให้ราษฎรได้ศึกษาเปรียบเทียบผลแตกต่างที่เกิดขึ้น

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ทฤษฎีใหม่ปักธงชัย
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
ทฤษฎีใหม่
หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เกษตรทฤษฎีใหม่

คำสำคัญ

การเกษตร  เกษตรกร  การเกษตรแบบผสมผสาน

 
รายละเอียด

การดำเนินงานพัฒนาเกษตร ที่โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา แบ่งแปลงสาธิตเป็น 2 วิธี คือแปลงการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ กับแปลงสาธิตการเกษตรด้วยน้ำฝนแบบดั้งเดิม เพื่อให้ราษฎรได้ศึกษาเปรียบเทียบผลแตกต่างที่เกิดขึ้น

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
40
ต้นฉบับ
-
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:28:22
ขนาดไฟล์
11.89 MB


จำนวนผู้เข้าชม
983

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1