สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 6

ตัวอย่างการจัดสรรที่ดินจำนวน 10 ไร่ ของนายจินดา จันทสิทธิ์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าวและสวนผสมอย่างเหมาะสม ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
วิถีแห่งการพออยู่พอกิน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เกษตรทฤษฎีใหม่

จินดา จันทสิทธิ์

คำสำคัญ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การเกษตร  เกษตรกรรม  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง

 
รายละเอียด

ตัวอย่างการจัดสรรที่ดินจำนวน 10 ไร่ ของนายจินดา จันทสิทธิ์ เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ปลูกข้าวและสวนผสมอย่างเหมาะสม ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
45
ต้นฉบับ
-
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:25:38
ขนาดไฟล์
12.15 MB


จำนวนผู้เข้าชม
745

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1