สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 11

สภาพพื้นที่รอบวัดวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้นำไปใช้เป็นพื้นที่สาธิตการพื้นฟูสภาพป่าไม้และที่ดินให้มีความสมบูรณ์ เป็นตัวอย่างในการพัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติแก่ราษฎรทั่วไป

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

สัตว์ป่า  บางละมุง  ชลบุรี  หมี

 
รายละเอียด

สภาพพื้นที่รอบวัดวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้นำไปใช้เป็นพื้นที่สาธิตการพื้นฟูสภาพป่าไม้และที่ดินให้มีความสมบูรณ์ เป็นตัวอย่างในการพัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติแก่ราษฎรทั่วไป

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
50
ต้นฉบับ
-
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:23:26
ขนาดไฟล์
11.27 MB


จำนวนผู้เข้าชม
770

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1