เรียนรู้หลักการทรงงาน ตอนที่ 1

นำเสนอการบรรยายเรื่อง เรียนรู้หลักการทรงงาน โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่มีโอกาสรับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหลักใหญ่ๆ ในการทรงงานของพระองค์ เช่น ให้ความเคารพต่อภูมิสังคม ยึดธรรมะ/ธรรมชาติเป็นที่ตั้งในการแก้ปัญหา ใช้ความรอบรู้ รอบคอบในการแก้ไขปัญหา (ตอนที่ 1)

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมวดหมู่
หลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

คำสำคัญ

หลักการทรงงาน  ภูมิสังคม  ธรรมชาติ  ความรู้  ความรอบคอบ

 
รายละเอียด

นำเสนอการบรรยายเรื่อง เรียนรู้หลักการทรงงาน โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่มีโอกาสรับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหลักใหญ่ๆ ในการทรงงานของพระองค์ เช่น ให้ความเคารพต่อภูมิสังคม ยึดธรรมะ/ธรรมชาติเป็นที่ตั้งในการแก้ปัญหา ใช้ความรอบรู้ รอบคอบในการแก้ไขปัญหา (ตอนที่ 1)

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
63
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:21:21
ขนาดไฟล์
32.72 MB


จำนวนผู้เข้าชม
717

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1