สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 18

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยทดลองใช้วิธีธรรมชาติคือใช้น้ำฝนและน้ำจากคลองเพื่อชะล้างความเป็นกรดออกจากหน้าดิน และใช้ปูนขาวปรับสภาพดิน ช่วยให้ดินลดความเปรี้ยว ใช้เพาะปลูกพืชพรรณต่างๆ ได้ดีขึ้น

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ทฤษฎีใหม่นครนายก
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
ทฤษฎีใหม่
หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เกษตรทฤษฎีใหม่

พาน เจริญขำ

คำสำคัญ

การจัดการดิน  นครนายก  ดินเปรี้ยว

 
รายละเอียด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดของ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยทดลองใช้วิธีธรรมชาติคือใช้น้ำฝนและน้ำจากคลองเพื่อชะล้างความเป็นกรดออกจากหน้าดิน และใช้ปูนขาวปรับสภาพดิน ช่วยให้ดินลดความเปรี้ยว ใช้เพาะปลูกพืชพรรณต่างๆ ได้ดีขึ้น

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
58
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 14:07:12
ขนาดไฟล์
11.08 MB


จำนวนผู้เข้าชม
775

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1