สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 103

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
สุมาลี บุญยฤทธิ์
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

ความพอเพียง  การศึกษา  การถ่ายภาพ  กล้องถ่ายรูป  คุณธรรม  จริยธรรม

 
รายละเอียด
ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
162
ต้นฉบับ
เวลา
02:19
ปรับปรุงล่าสุด
2014-03-26 17:54:42
ขนาดไฟล์
10.56 MB


จำนวนผู้เข้าชม
590

วิดีโอ

Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1
สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 2