รายละเอียด

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 49

ชื่อตอน
จอมปราชญ์แห่งดิน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มูลนิธิชััยพัฒนา
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดิน

คำสำคัญ

การอนุรักษ์ดิน  หญ้าแฝก  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว  รางวัล

 
รายละเอียด
ปีที่ผลิต
-
เดือนที่ผลิต
-
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
228
ต้นฉบับ
เวลา
20:05
ปรับปรุงล่าสุด
2014-07-29 10:25:09
ขนาดไฟล์
54.30 MB


จำนวนผู้เข้าชม
496