รายการ Hard Core ข่าว (ตอนที่ 2)

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา โดยผู้ถ่ายทอดคือหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยาวนานกว่า 45 ปี (ตอนที่ 2)

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ศาสตร์พระราชา
หน่วยงาน
ไม่ปรากฏ
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

ความพอเพียง การดำเนินชีวิต ความยั่งยืน ชุมชน

คำสำคัญ

ความพอเพียง  การดำเนินชีวิต  ความยั่งยืน  ชุมชน

 
รายละเอียด

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา โดยผู้ถ่ายทอดคือหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยาวนานกว่า 45 ปี (ตอนที่ 2)

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
232
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-13 16:25:52
ขนาดไฟล์
17.37 MB


จำนวนผู้เข้าชม
1003

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1