ข้าวผัดอิ่มใจ

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสร้างจากเรื่องเล่าของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งตามเสด็จไปที่เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2527 เป็นเรื่องราวที่คนไทยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน พระจริยวัตรของพระองค์เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคน รู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและพอเพียง

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ข้าวผัดอิ่มใจ
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559

เศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระมหากษัตริย์  รัชกาลที่  9  ในหลวง  ความพอเพียง  การประหยัดพลังงาน  ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล  เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ข้าวผัด  โฆษณา

 
รายละเอียด

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสร้างจากเรื่องเล่าของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งตามเสด็จไปที่เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ ปี พ.ศ.2527 เป็นเรื่องราวที่คนไทยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน พระจริยวัตรของพระองค์เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคน รู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและพอเพียง

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
282
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-13 16:15:38
ขนาดไฟล์
1.35 MB


จำนวนผู้เข้าชม
505

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1