Follow The Father

ภาพยนตร์โฆษณาเฉลิมพระเกียรติ เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ตั้งใจทำเสื้อ “เรารักในหลวง” เขาอยากออกแบบให้ดีขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักที่เขามีต่อในหลวง เขาได้หาแรงบันดาลใจโดยการติดตามข่าวพระราชกรณียกิจของในหลวง จนทำให้เขาค้นพบว่าความจริงแล้ว พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสมากมาย ที่คนทั่วไปก็สามารถนำมาทำตามได้ ดังนั้นแทนที่ชายหนุ่มคนนี้จะก้มหน้าก้มตาทำเสื้อ “เรารักในหลวง” เขากลับออกเดินทางไปทำความดีต่างๆ มากมาย และในท้ายที่สุด เขาก็ค้นพบว่า จริงๆ แล้ว สิ่งที่คนไทยควรทำคือ “ทำแบบในหลวง” 

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
Follow The Father
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559

คำสำคัญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระมหากษัตริย์  รัชกาลที่  9  ในหลวง  พระราชกรณียกิจ  พระบรมราโชวาท  พระราชดำรัส  การทรงงาน  การดำเนินชีวิต  เสื้อ  เรารักในหลวง  โฆษณา

 
รายละเอียด

ภาพยนตร์โฆษณาเฉลิมพระเกียรติ เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ตั้งใจทำเสื้อ “เรารักในหลวง” เขาอยากออกแบบให้ดีขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักที่เขามีต่อในหลวง เขาได้หาแรงบันดาลใจโดยการติดตามข่าวพระราชกรณียกิจของในหลวง จนทำให้เขาค้นพบว่าความจริงแล้ว พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัสมากมาย ที่คนทั่วไปก็สามารถนำมาทำตามได้ ดังนั้นแทนที่ชายหนุ่มคนนี้จะก้มหน้าก้มตาทำเสื้อ “เรารักในหลวง” เขากลับออกเดินทางไปทำความดีต่างๆ มากมาย และในท้ายที่สุด เขาก็ค้นพบว่า จริงๆ แล้ว สิ่งที่คนไทยควรทำคือ “ทำแบบในหลวง” 

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
285
ต้นฉบับ
เวลา
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-13 16:14:35
ขนาดไฟล์
22.46 MB


จำนวนผู้เข้าชม
676

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1