The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต บทที่ 4: ลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุด

หนังสือเสียง The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
จากพ็อกเก็ตบุ๊ก...สู่ "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถติดตาม The Visionary ได้อย่างแท้จริง
มาฟังการกลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ เล่าผ่านเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1 ปี และเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด มาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่อ่านง่าย...ใครเอาไปใช้ก็เวิร์ก
พบ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี ที่ถูกถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 คนดัง

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
บทที่ 4: ลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุด
หน่วยงาน
ทีมงานสานต่อที่พ่อทำ
หมวดหมู่
หลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 – รวมเรื่อง

คำสำคัญ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การบริหารจัดการน้ำ  ความสมดุล  โครงการจัดการน้ำ  การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ  อ่างเก็บน้ำเขาเต่า  ชลประทาน  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ฝายชะลอน้ำ  check  dam  การแก้ปัญหาน้ำเสีย  การบำบัดน้ำเสีย  บึงมักกะสัน  ผักตบชวา  วัชพืช  การแก้ปัญหาน้ำท่วม  การแก้ปัญหาอุทกภัย  โครงการแก้มลิง  พระมหากษัตริย์  รัชกาลที่  9  ในหลวง

 
รายละเอียด

หนังสือเสียง The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
จากพ็อกเก็ตบุ๊ก...สู่ "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถติดตาม The Visionary ได้อย่างแท้จริง
มาฟังการกลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ เล่าผ่านเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1 ปี และเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด มาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่อ่านง่าย...ใครเอาไปใช้ก็เวิร์ก
พบ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี ที่ถูกถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 คนดัง

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
294
ต้นฉบับ
เวลา
17.04
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-17 20:27:00
ขนาดไฟล์
30.13 MB


จำนวนผู้เข้าชม
234

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1