The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต บทที่ 8: มองหาศัตรูที่แท้จริง

หนังสือเสียง The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
จากพ็อกเก็ตบุ๊ก...สู่ "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถติดตาม The Visionary ได้อย่างแท้จริง
มาฟังการกลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ เล่าผ่านเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1 ปี และเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด มาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่อ่านง่าย...ใครเอาไปใช้ก็เวิร์ก
พบ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี ที่ถูกถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 คนดัง

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
บทที่ 8: มองหาศัตรูที่แท้จริง
หน่วยงาน
ทีมงานสานต่อที่พ่อทำ
หมวดหมู่
หลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 – รวมเรื่อง

คำสำคัญ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มูลนิธิโครงการหลวง  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ชาวเขา  การเกษตร  การทำไร่เลื่อนลอย  ฝิ่น  ยาเสพติด  การแก้ปัญหาความยากจน  การปลูกพืชทดแทน  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  พืชเมืองหนาว  สตรอเบอร์รี่  กาแฟ  มะเขือเทศ  ถั่วแดงหลวง  โรงงานดอยคำ  โรงงานหลวง  โรงงานแปรรูปอาหาร  การแปรรูป  โครงการธนาคารข้าว  พระมหากษัตริย์  รัชกาลที่  9  ในหลวง

 
รายละเอียด

หนังสือเสียง The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
จากพ็อกเก็ตบุ๊ก...สู่ "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถติดตาม The Visionary ได้อย่างแท้จริง
มาฟังการกลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ เล่าผ่านเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1 ปี และเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด มาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่อ่านง่าย...ใครเอาไปใช้ก็เวิร์ก
พบ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี ที่ถูกถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 คนดัง

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
298
ต้นฉบับ
เวลา
18.53
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-17 20:35:59
ขนาดไฟล์
42.15 MB


จำนวนผู้เข้าชม
263

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1