Khao Hin Sorn Royal Development Study Contre

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ฉะเชิงเทรา  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  การจัดการดิน  การพัฒนาดิน  การอนุรักษ์ดิน  แกล้งดิน   การจัดการน้ำ  การพัฒนาแหล่งน้ำ  การสร้างอาชีพ  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสาน  การประมง  ปศุสัตว์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 
รายละเอียด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
305
ต้นฉบับ
เวลา
04.40
ปรับปรุงล่าสุด
2018-08-07 21:49:18
ขนาดไฟล์
16.82 MB


จำนวนผู้เข้าชม
127

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1