โอเค i พอ

ทักษะหนึ่งที่จะช่วยให้เราเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดได้ คือความสามารถในการแยกแยะ “ความต้องการ” กับ “ความจำเป็น” ออกจากกัน การใช้หลัก "ความพอประมาณ" "มีเหตุผล" "มีภูมิคุ้มกัน" โดยตั้งอยู่บนฐานของ "ความรู้" และ "คุณธรรม" จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสมได้

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียง­­เป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนไ­­ด้

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
โอเค i พอ
หน่วยงาน
มูลนิธิมั่นพัฒนา
หมวดหมู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา

คำสำคัญ

เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกัน  ความสุข  ความสมดุล  ความรู้  คุณธรรม  ความต้องการ  ความจำเป็น  วัยรุ่น  คนรุ่นใหม่

 
รายละเอียด

ทักษะหนึ่งที่จะช่วยให้เราเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดได้ คือความสามารถในการแยกแยะ “ความต้องการ” กับ “ความจำเป็น” ออกจากกัน การใช้หลัก "ความพอประมาณ" "มีเหตุผล" "มีภูมิคุ้มกัน" โดยตั้งอยู่บนฐานของ "ความรู้" และ "คุณธรรม" จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสมได้

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียง­­เป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนไ­­ด้

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
307
ต้นฉบับ
เวลา
02.19
ปรับปรุงล่าสุด
2018-08-07 21:51:50
ขนาดไฟล์
23.44 MB


จำนวนผู้เข้าชม
221

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1