พระราชดำริไร้พรมแดน EP.3 : ไทย-ลาว บนดินน้ำเดียวกัน

สารคดีที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโอกาสรำลึกถึงการเสด็จขึ้นทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อมีการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ หลายภูมิภาคของโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตปรากฎผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัดในสายตาโลก

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ไทย-ลาว บนดินน้ำเดียวกัน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
หมวดหมู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา
การพัฒนาชนบท – ลาว
ลาว – ความเป็นอยู่และประเพณี

คำสำคัญ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการศูนย์พัฒนาด้านการเกษตร  โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว  หลัก22  ประเทศลาว  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  การพัฒนาความสัมพันธ์  ความร่วมมือ  มิตรภาพ  การถ่ายทอด  เทคโนโลยี  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรกร  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสาน  การเพาะปลูก  การบริหารจัดการน้ำ  การพัฒนาแหล่งน้ำ  อ่างเก็บน้ำห้วยซอน  ฝายห้วยซั้ว  การจัดการดิน  การพัฒนาดิน  การปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาชุมชน  ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรมหนองเต่า  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ธรรมชาติ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ป่า  การฟื้นฟูป่า

 
รายละเอียด

สารคดีที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโอกาสรำลึกถึงการเสด็จขึ้นทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อมีการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ หลายภูมิภาคของโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตปรากฎผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัดในสายตาโลก

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
310
ต้นฉบับ
เวลา
22.59
ปรับปรุงล่าสุด
2018-08-09 08:29:37
ขนาดไฟล์
95.15 MB


จำนวนผู้เข้าชม
189

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1