พระราชดำริไร้พรมแดน EP.4 : ผู้เยียวยาจากฟ้าสู่ดิน

สารคดีที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโอกาสรำลึกถึงการเสด็จขึ้นทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อมีการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ หลายภูมิภาคของโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตปรากฎผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัดในสายตาโลก

รายละเอียดอื่นๆ

ชื่อตอน
ผู้เยียวยาจากฟ้าสู่ดิน
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
หมวดหมู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน
โรคระบาด – การป้องกันและควบคุม – กัมพูชา
การพัฒนาชนบท – กัมพูชา

คำสำคัญ

การพัฒนาด้านสาธารณสุข  บุคลากรด้านสาธารณสุข  การสาธารณสุข  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  การพัฒนาบุคลากร  พยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาล  ประเทศกัมพูชา  ราชอาณาจักรกัมพูชา   การรักษาโรค  โรคระบาด  โรคติดต่อ  โรคไข้มาลาเลีย  โรคไข้เลือดออก  ไข้เด็งกี  ยุงก้นปล่อง  แหล่งเพาะพันธุ์ยุง  การขาดแคลน  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  ยารักษาโรค  การมีภูมิคุ้มกัน  การสร้างภูมิคุ้มกัน

 
รายละเอียด

สารคดีที่จัดทำขึ้นเป็นกรณีพิเศษในโอกาสรำลึกถึงการเสด็จขึ้นทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อมีการนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่างๆ หลายภูมิภาคของโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตปรากฎผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ชัดในสายตาโลก

ปีที่ผลิต
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษา
ไทย
เลขทะเบียน
311
ต้นฉบับ
เวลา
22.58
ปรับปรุงล่าสุด
2018-08-09 08:32:56
ขนาดไฟล์
81.78 MB


จำนวนผู้เข้าชม
180

วีดิทัศน์

โอเค i พอ
ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
Kseniya Simonova ศิลปินยูเครนวาดทรายถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตอนที่ 1