รู้นอกเล่ม

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

เปิดตัวแล้ววันนี้กับหนังสือที่ทรงคุณค่า เหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจเรียนรู้หลักคิดและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจการงานทั้งปวง

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยโครงการ "สานต่อที่พ่อทำ"  ที่พยายามฉายภาพของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในฐานะนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ทรงมองไปยังเส้นทางในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าอัศจรรย์ รูปแว่นตาบนปกหนังสือ คือ ตัวแทนของพระองค์ ที่ผู้จัดทำได้ลดทอนรายละเอียดลงจนเหลือเพียงสัญลักษณ์แทนมุมมอง หรือวิสัยทัศน์ ของพระองค์ อันเป็นมุมมองที่เกิดจากการทรงงานที่สั่งสมประสบการณ์มาหลายทศวรรษ ทรงรวบรวมข้อมูล ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน และทรงกล้าที่จะล้มเหลว เพื่อจะได้เรียนรู้ จนค้นพบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้า สิ่งนี้เองที่ผู้จัดทำหนังสือเรียกว่า The Visionary คือ การมองปัญหาให้ลึกซึ้ง กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลได้ในที่สุด

เรียนรู้จาก 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทรงงานตลอด 70 ปี ได้แก่

• อยากสําเร็จให้ STAY CONNECTED

• อุปกรณ์ที่เหมาะจะสร้างงานที่ดี

• จะนำใครต้องได้ใจคน

• ลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุด

• แย่แค่ไหนก็กลับมาดีได้

• คิดให้ใหญ่ มองให้เล็ก

• ถ้าเชื่อมั่นก็ไปกันให้สุดทาง

• มองหาศัตรูที่แท้จริง

• แยกความอยากออกจากความจำเป็น

นอกจากนี้ ยังสามารถรับฟังหนังสือเสียง "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" จากพ็อกเก็ตบุ๊ก...สู่ "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถติดตาม The Visionary ได้อย่างแท้จริง

พบ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี ที่ถูกถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 คนดัง

บทนำ: The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บทที่ 1: อยากสําเร็จให้ STAY CONNECTED อ่านโดย บอยด์ โกสิยะพงษ์

บทที่ 2: อุปกรณ์ที่เหมาะจะสร้างงานที่ดี อ่านโดย ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

บทที่ 3: จะนำใครต้องได้ใจคน อ่านโดย แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์

บทที่ 4: ลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุด อ่านโดย หมาก ปริญ สุภารัตน์

บทที่ 5: แย่แค่ไหนก็กลับมาดีได้ อ่านโดย พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์ (ลีโอ พุฒ)

บทที่ 6: คิดให้ใหญ่ มองให้เล็ก อ่านโดย อาย กมลเนตร เรืองศรี

บทที่ 7: ถ้าเชื่อมั่นก็ไปกันให้สุดทาง อ่านโดย ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม)

บทที่ 8: มองหาศัตรูที่แท้จริง อ่านโดย มาโนช พุฒตาล

บทที่ 9: แยกความอยากออกจากความจำเป็น อ่านโดย ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย (ต่อ ฟีโนมีนา)

บทสรุป/บรรณานุกรม: The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

พร้อมให้ทุกคนฟังแล้ววันนี้ได้ที่ Youtube: สานต่อที่พ่อทํา Official

และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ สานต่อที่พ่อทำ

รู้นอกเล่ม

“เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์”
ปลูกฝังด้วยแนวคิด “คิด พูด ทำ อย่างพอเพียง”
“หลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือในการครองแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุข
“ปรัชญาพอเพียง” สู่ “หลักนิติธรรม” สร้างรากฐาน เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน