รู้นอกเล่ม

รวมพลังเปิดตัวองค์กรสมาชิกใหม่

เครือข่ายอนาคตไทยรวมพลังขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อ โปสเตอร์รณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปฏิทิน และแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ รวมทั้งคลิปวีดีโอ และหนังโฆษณา ดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีวินัยทางการเงิน ลดเลิกพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ฟุ้งเฟ้อ ขี้โกง มักง่าย ไร้สติ รวมถึงการแนะนำสมาชิกใหม่ 3 องค์กรที่มาจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธิมั่นพัฒนา http://goo.gl/MqcoZc และนสพ.กรุงเทพธุรกิจ 
http://www.bangkokbiznews.com/advertorial/detail/421

ดาวน์โหลดเครื่องมือสนุกๆ อย่าง ปฏิทิน-แอปพลิเคชัน "คิดดี..มีตังค์" ที่จะมาทำให้การใช้ชีวิตของเรามีสไตล์ แถมมีสตางค์ ได้ที่ 
- App Store ได้ที่ https://goo.gl/7J34ug 
- Play Store ได้ที่ https://goo.gl/HHPfrC 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ในโครงการฯ โดย "เครือข่ายอนาคตไทย" ได้ที่ Facebook: https://www.facebook.com/เครือข่ายอนาคตไทย

อีกหนึ่งโครงการดีดีจาก มูลนิธิมั่นพัฒนา ในนามเครือข่ายอนาคตไทย

#เวทีมั่นพัฒนา #เครือข่ายอนาคตไทย #อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ#โครงการโดยมั่นพัฒนา #พอเพียงเพื่อยั่งยืน

พอเพียงเพื่อยั่งยืน www.tsdf.or.th

รู้นอกเล่ม

“เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์”
ปลูกฝังด้วยแนวคิด “คิด พูด ทำ อย่างพอเพียง”
“หลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือในการครองแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุข
“ปรัชญาพอเพียง” สู่ “หลักนิติธรรม” สร้างรากฐาน เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน