รู้นอกเล่ม

นิทานเรื่อง : “นิทานในสวน”

"สานต่อที่พ่อทำ " ขอชวนน้องๆ มาเรียนรู้เรียนรู้คุณธรรม และข้อคิดคติสอนใจ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงชี้แนะไว้ ผ่านนิทานสนุกๆ ที่แฝงไปด้วยข้อคิดจากพระบรมราโชวาท รอให้น้องๆ เข้ามาเรียนรู้อยู่นะคะ มีทั้งหมด 7 เรื่องด้วยกันค่ะ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปปรินท์ใส่กระดาษ A4 ได้ตามลิงค์นี้ http://bit.ly/2iDaS46

สามารถนำไปแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อได้ฟรี เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน (ไม่สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อการค้า)

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สานต่อที่พ่อทำ
#เพื่อนมั่นพัฒนา #เก็บมาเล่า

มูลนิธิมั่นพัฒนาขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
www.tsdf.or.th

รู้นอกเล่ม

“เด็กเรียนรู้ เด็กรู้ทัน เด็กสร้างสรรค์”
ปลูกฝังด้วยแนวคิด “คิด พูด ทำ อย่างพอเพียง”
“หลักนิติธรรม” เป็นเครื่องมือในการครองแผ่นดินเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สุข
“ปรัชญาพอเพียง” สู่ “หลักนิติธรรม” สร้างรากฐาน เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน