รู้นอกเล่ม

นิทานเรื่อง : “นิทานในสวน”

"สานต่อที่พ่อทำ " ขอชวนน้องๆ มาเรียนรู้เรียนรู้คุณธรรม และข้อคิดคติสอนใจ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงชี้แนะไว้ ผ่านนิทานสนุกๆ ที่แฝงไปด้วยข้อคิดจากพระบรมราโชวาท รอให้น้องๆ เข้ามาเรียนรู้อยู่นะคะ มีทั้งหมด 7 เรื่องด้วยกันค่ะ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปปรินท์ใส่กระดาษ A4 ได้ตามลิงค์นี้ http://bit.ly/2iDaS46

สามารถนำไปแจกจ่ายหรือเผยแพร่ต่อได้ฟรี เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน (ไม่สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อการค้า)

ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สานต่อที่พ่อทำ
#เพื่อนมั่นพัฒนา #เก็บมาเล่า

มูลนิธิมั่นพัฒนาขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
www.tsdf.or.th

รู้นอกเล่ม

การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ
เรียนรู้ ยอมรับ และปรับตัว ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
วางแผนเพื่อผลิตสินค้าและบริการสู่ความยั่งยืน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)