หนังสือใหม่

The Royal Development Principles of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

In running the development works, His Majesty firmly upheld the middle path as the guideline that is suitable to the surrounding conditions and practical. His Majesty was cautiously prudent and sought for the means to develop the country for the sake of the people. Accordingly, his royal development works are valuable and worth following to generate usefulness to individual, community and the nation forever.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จัดพิมพ์เพื่อน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อ ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริให้กว้างขวาง ขยายผล สู ่ประชาชนทั่วไปโดยสามารถน้อมนำไปปรับประยุกต์ใช้ในทุกสาขาอาชีพ สมดังพระราชปณิธานให้ ประเทศชาติสงบร่มเย็น ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

หนังสือแนะนำ

Thailand’s Sustainable Business Guide: how to future proof your business in the name of better world (Part 1/2)

Thailand’s Sustainable Business Guide, the latest title by international publishing house Editions Didier Millet (EDM) developed in collaboration with Thailand Sustainable Development Foundation (TSDF), is the first book to guide Thai businesses through the practical ins and outs of achieving sustainability.

King Bhumibol Adulyadej: A Life’s Work: Thailand’s Monarchy in Perspective

King Bhumibol Adulyadej of Thailand is the world’s longest reigning monarch. Indeed, his 65-year reign is one of the longest in world history, an achievement few would have predicted when the Thai king acceded the throne after the mysterious death of his brother in 1946. How did King Bhumibol revive the sinking fortunes of the Thai monarchy? Why has he become arguably the most revered king in Thai history? This illustrated biography tells that remarkable story. Beginning with an introduction explaining the unique history and traditions of the Thai monarchy

หนังสื่อที่มีผู้ชมมากที่สุด

Thailand’s Sustainable Business Guide: how to future proof your business in the name of better world (Part 1/2)

Thailand’s Sustainable Business Guide, the latest title by international publishing house Editions Didier Millet (EDM) developed in collaboration with Thailand Sustainable Development Foundation (TSDF), is the first book to guide Thai businesses through the practical ins and outs of achieving sustainability.

ในหลวงของเรากับฝนหลวง

หนังสือเผยแพร่พระราชกรณียกิจฝนหลวง เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 และรัชมังคลาภิเษก วันที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2531 กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว มูลเหตุและที่มาของฝนหลวง วิวัฒนาการ ความสำเร็จ และก้าวต่อไปของฝนหลวง