รู้นอกเล่ม

การบริหารจัดการน้ำ.....ใต้ร่มพระบารมี

[2017-11-21 13:17:13]
ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ด้วยการสังเกตจากฝนที่เริ่มตกชุกอย่างต่อเนื่องในช่วงพลบค่ำของทุกวัน สิ่งที่เรายังพบเห็นได้นอกเหนือจากเมล็ดฝนที่เข้ามาสัมผัสกับตัวเรา ก็คือความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบการสภาวะน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ...

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมและสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 สายพระเนตรอันกว้างไกลสู่การแก้วิกฤตจราจรในนครอุตสาหกรรม

[2014-06-10 17:29:00]
จากการเจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน สู่การขยายตัวของสังคมเมืองและการจราจรที่คับคั่ง ในเมื่อมีผู้ที่ต้องการใช้รถยนต์มากขึ้นทุกวัน ซึ่งสวนทางกับปริมาณของถนนที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงกลายเป็นสมการที่ไม่ลงตัว ผลก็คือ การเกิดวิกฤตจราจรอย่างหนักภายในกรุงเทพมหานคร...

ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

[2014-06-10 17:28:48]
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ปัญหาน้ำท่วมดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ทุกคนคุ้นชินและรอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ด้วยเพราะปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่งผลในวงกว้าง ด้วยปัญหาการระบายน้ำและการขยายตัวของสังคมเมืองในกรุงเทพมหานคร  นอกจากจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยการขุดลอกคูคลองมิให้ตื้นเขินแล้ว...

ตามรอยเสด็จฯ

[2014-03-20 11:16:55]
วันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์ วันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 16.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

ร้อยคน ร้อยเรื่องราว 100 ปี เอสซีจี

[2015-06-25 13:32:35]
หนังสือทรงคุณค่าที่ร้อยเรียงบุคคล ร้อยเรียงเรื่องราว “การบริหารคน” ที่ทำให้เอสซีจีเป็นตำนานและต้นแบบที่องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอยากเรียนรู้ นับแต่พุทธศักราช 2456 ล่วงถึงปัจจุบัน เอสซีจี เติบโตอย่างมั่นคงเคียงคู่กับสังคมไทยมากว่าหนึ่งศตวรรษ...

ลุ่มน้ำปากพนัง...ตำนานเมืองอู่ข้าว อู่น้ำ ที่พลิกฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยพระเมตตา

[2014-02-18 10:25:23]
ในอดีตนั้น “ลุ่มน้ำปากพนัง” เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคใต้ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน จนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม “เมืองแห่งอู่ข้าว อู่น้ำ” แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ...

เหตุการณ์ในความทรงจำ...โปรดเกล้าฯ จัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวง

[2014-02-13 16:46:14]
26 กุมภาพันธ์ 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวง  ย้อนไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการหลวงจดทะเบียนเป็นมูลนิธิโครงการหลวง โดยพระราชทานเงินเพื่อเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ เริ่มแรกจำนวน 500,000 บาท...

บทเพลงพระราชนิพนธ์...ทุกท่วงทำนองยังซาบซึ้งและตราตรึงในดวงใจ

[2014-02-13 16:55:47]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดในราชอาณาเขต ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ด้วยพระวิริยอุตสาหะเรื่อยมาตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชสมบัติ จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าโครงการในพระราชดำริต่างๆ...