รู้นอกเล่ม

บทเพลงพระราชนิพนธ์...ทุกท่วงทำนองยังซาบซึ้งและตราตรึงในดวงใจ

[2014-02-13 16:55:47]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดในราชอาณาเขต ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ด้วยพระวิริยอุตสาหะเรื่อยมาตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชสมบัติ จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าโครงการในพระราชดำริต่างๆ...