รู้นอกเล่ม

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการทรงงานเพื่อความยั่งยืน

[2018-01-23 14:20:07]
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีพระประสงค์เห็นประชาชนคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จนก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่มากมายกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ อันนำมาซึ่งประโยชน์ ความสุข และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ...

ธนาคารโลกชี้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศมั่งคั่งอย่างก้าวหน้า (Progressive Prosperity)

[2017-12-13 14:57:14]
ธนาคารโลกเปิดตัวรายงาน Riding the Wave, An East Asian Miracle for the 21st Century ที่นำเสนอความก้าวหน้าเรื่องการขจัดความยากจนและการก้าวเข้าสู่การพัฒนาแบบ “เติบโตอย่างทั่วถึง” (Inclusive Growth) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยธนาคารโลกได้ระบุว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกลุ่มแรกคู่กับประเทศมาเลเซีย เรียกว่า...

Thinking, Fast and Slow – การตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดจากการคิดแบบสัญชาตญาณผสานการใช้วิจารณญาณ

[2017-11-29 14:01:08]
ชีวิตของคนเรานั้น จำเป็นจะต้องมีการคิดและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาในทุกกิจกรรมที่ทำ แนวความคิดหนึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเชื่อว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลและมักจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีและมีค่าที่สุดให้กับตัวเอง โดยผ่านการคิดไตร่ตรองอย่างถ้วนถี่ภายใต้ข้อจำกัดที่กำลังเผชิญอยู่...

Influencer: The New Science of Leading Change

[2017-10-30 16:29:24]
“...เพียงแค่ค้นหาและทำความเข้าใจเหตุผลของแต่ละการกระทำ แล้วกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ คุณก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้...” แฮร์รี่ เอส ทรูแมน (Harry S Truman) เคยมีความคิดว่าหากตนได้ขึ้นเป็นผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกา จะสามารถสั่งการในเรื่องใดๆ ตามต้องการก็ได้...

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

[2017-09-25 10:35:37]
เปิดตัวแล้ววันนี้กับหนังสือที่ทรงคุณค่า เหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจเรียนรู้หลักคิดและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจการงานทั้งปวง หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยโครงการ "สานต่อที่พ่อทำ" ...

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

[2017-09-27 15:20:35]
ด้วยชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนท่ามกลางความวุ่นวายของสภาพสังคมเมือง ทำให้ พ.อ.อ.วีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน กับครอบครัว ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม...

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

[2017-08-04 14:39:33]
“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น. ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้สร้างพื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น...

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

[2017-06-20 10:22:14]
"เรื่องที่เราจะช่วยชาวเขา และโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาที่จะส่งเสริมให้ชาวเขามีความกินอยู่ดีขึ้น สามารถเพราะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้อยู่ถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้ และพยุงตัวมีความเจริญได้...

"พอเพียงแบบสากล" การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่แตกต่าง

[2017-06-13 11:39:14]
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking in Sustainable Development (STiSD) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิมั่นพัฒนา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันภาวะผู้นำที่ยั่งยืน ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้แทนระดับสูงที่เข้าร่วมอบรม ณ วิเทศสโมสร...

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการศึกษา

[2017-09-07 10:53:22]
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไปตามยุคสมัย โดยในปัจจุบัน ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากศักยภาพในการแข่งขันของประเทศที่สูงขึ้น สามารถเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยี และได้รับโอกาสที่เท่าเทียมทางสังคมมากขึ้น หากสิ่งที่ยังเป็นปัญหาต้องแก้ไขก็ยังคงมีอยู่ ดังเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม...