รู้นอกเล่ม

Influencer: The New Science of Leading Change

[2017-10-30 16:29:24]
“...เพียงแค่ค้นหาและทำความเข้าใจเหตุผลของแต่ละการกระทำ แล้วกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ คุณก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้...” แฮร์รี่ เอส ทรูแมน (Harry S Truman) เคยมีความคิดว่าหากตนได้ขึ้นเป็นผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกา จะสามารถสั่งการในเรื่องใดๆ ตามต้องการก็ได้...

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

[2017-09-25 10:35:37]
เปิดตัวแล้ววันนี้กับหนังสือที่ทรงคุณค่า เหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจเรียนรู้หลักคิดและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจการงานทั้งปวง หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยโครงการ "สานต่อที่พ่อทำ" ...

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

[2017-09-27 15:20:35]
ด้วยชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนท่ามกลางความวุ่นวายของสภาพสังคมเมือง ทำให้ พ.อ.อ.วีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน กับครอบครัว ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม...

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

[2017-08-04 14:39:33]
“...การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น. ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้สร้างพื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้น...

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

[2017-06-20 10:22:14]
"เรื่องที่เราจะช่วยชาวเขา และโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาที่จะส่งเสริมให้ชาวเขามีความกินอยู่ดีขึ้น สามารถเพราะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้อยู่ถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้ และพยุงตัวมีความเจริญได้...

"พอเพียงแบบสากล" การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่แตกต่าง

[2017-06-13 11:39:14]
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โครงการอบรมหลักสูตร Sufficiency Thinking in Sustainable Development (STiSD) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิมั่นพัฒนา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ และสถาบันภาวะผู้นำที่ยั่งยืน ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้แทนระดับสูงที่เข้าร่วมอบรม ณ วิเทศสโมสร...

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการศึกษา

[2017-09-07 10:53:22]
สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไปตามยุคสมัย โดยในปัจจุบัน ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากศักยภาพในการแข่งขันของประเทศที่สูงขึ้น สามารถเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยี และได้รับโอกาสที่เท่าเทียมทางสังคมมากขึ้น หากสิ่งที่ยังเป็นปัญหาต้องแก้ไขก็ยังคงมีอยู่ ดังเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม...

นิทานเรื่อง : “นิทานในสวน”

[2017-06-05 15:05:27]
"สานต่อที่พ่อทำ " ขอชวนน้องๆ มาเรียนรู้เรียนรู้คุณธรรม และข้อคิดคติสอนใจ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงชี้แนะไว้ ผ่านนิทานสนุกๆ ที่แฝงไปด้วยข้อคิดจากพระบรมราโชวาท รอให้น้องๆ เข้ามาเรียนรู้อยู่นะคะ มีทั้งหมด 7 เรื่องด้วยกันค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปปรินท์ใส่กระดาษ A4...

รวมพลังเปิดตัวองค์กรสมาชิกใหม่

[2017-05-31 15:34:32]
เครือข่ายอนาคตไทยรวมพลังขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สื่อ โปสเตอร์รณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย” ปฏิทิน และแอปพลิเคชัน คิดดี...มีตังค์ รวมทั้งคลิปวีดีโอ และหนังโฆษณา ดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆ...

พระปรีชานำสิ่งแวดล้อม สร้างทางสู่ความยั่งยืน

[2017-05-12 14:18:11]
ความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมและสภาวะโลกร้อน ได้ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติที่โลกสะสมไว้นับเป็นเวลาหลายพันล้านปีถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงพิษภัยแห่งหายนะดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากการขาดแคลนน้ำ...