หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การพัฒนาชนบท" มีทั้งหมด 12 เล่ม

ข่าวปิดทอง สาระ...เพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 2

ข่าวปิดทอง รวมสาระเพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เช่น มหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมปิดทองฯ ใช้ปัญญาแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจเพื่อสังคม มูลนิธิปิดทองหลังพระ, สืบสานแนวพระราชดำริ, คลังลงพื้นที่อุดรธานีดูงานพัฒนาเก็บข้อมูลปิดทองฯ วางงบน้ำ 5 ปี

ข่าวปิดทอง สาระ...เพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 1

ข่าวปิดทอง รวมสาระเพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เช่น ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้า จับมือภาครัฐ-เอกชนขยายผลต่อเนื่อง 10 จังหวัด, ระดมสมองระดับหัวกะทิของชาติพัฒนาท้องถิ่นแบบ “ปิดทองฯ”, ครองธรรม ครองแผ่นดิน ครองใจไทยทั้งชาติ, มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปิดทองหลังพระฯ” สืบสานพระราชดำริพัฒนาชุมชน