หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "การเรียนรู้" มีทั้งหมด 8 เล่ม

เลี้ยงให้รุ่ง (How Children Succeed) : ปฏิวัติการเรียนรู้ผ่านการสร้างลักษณะนิสัยสู่ความสำเร็จ

หนังสือชี้แนวทางเลี้ยงลูกและแนวทางจัดการศึกษาแก่เด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเต็มศักยภาพ ภายใต้ผลการวิจัยที่ชี้ว่าทั้งความฉลาด (ไอคิว) หรือคุณสมบัติด้านปัญญา (cognitive capacity) และลักษณะนิสัย (non-cognitive capacity) เป็นสิ่งที่ฝึกได้ และความสำเร็จในชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับลักษณะนิสัยด้วย 

ไปไหน...ไปกัน คู่มือท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 8 เส้นทาง 25 การเรียนรู้ใกล้กรุง

หนังสือเล่มนี้มีวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเที่ยวชมโครงการพระราชดำริทั้ง 19 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว โดยแบ่งเป็น 8 เส้นทางในจังหวัดต่างๆ โดยโครงการพระราชดำริเหล่านี้ล้วนบรรจุความรู้อันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณและพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่พระราชทานไว้เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรไทยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทดลองใช้สำหรับอาชีวศึกษา (ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับระดับอาชีวศึกษา ให้สามารถเข้าใจระบบและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทดลองใช้สำหรับช่วงชั้นที่ 4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ให้สามารถเข้าใจระบบและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อทดลองใช้สำหรับช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ให้สามารถเข้าใจระบบและวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ