หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "ครู" มีทั้งหมด 1 เล่ม

ความรู้จากการปฏิบัติของครูภูมิปัญญาแห่งลุ่มน้ำสบสาย จ.น่าน

หนังสือที่บอกเล่าประสบการณ์ของเกษตรกร 12 รายจากบ้านห้วยธนู บ้านน้ำป้าก และบ้านห้วยม่วง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จ.น่าน โดยรวบรวมองค์ความรู้พร้อมใช้ที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักการง่ายๆ ที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่กล้าทำมานำเสนอผ่านความสำเร็จของเกษตรกรทั้ง 12 คน ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจสู่การริเริ่มเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรคนอื่นไม่เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น แต่เป็นทุกภูมิภาคของประเทศ