หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "น้ำผึ้ง" มีทั้งหมด 2 เล่ม

กล้าใหม่...ใฝ่รู้

หนังสือ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ได้ถอดบทเรียน 19 ทีมเยาวชน สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม โครงงาน “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 10 ได้รวบรวมโครงการของนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน 19 โครงการ ซึ่งผลงานการเรียนรู้เหล่านี้ สมควรที่จะบันทึกไว้เพื่อเป็นความทรงจำอันดีแก่ผู้ร่วมโครงการและเป็นประโยชน์ให้ผู้สนใจได้ร่วมเรียนรู้งานสร้างสรรค์ชุมชนของกล้าใหม่ร่วมกัน

ข่าวปิดทอง สาระ...เพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 1

ข่าวปิดทอง รวมสาระเพื่อการพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจ เช่น ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้า จับมือภาครัฐ-เอกชนขยายผลต่อเนื่อง 10 จังหวัด, ระดมสมองระดับหัวกะทิของชาติพัฒนาท้องถิ่นแบบ “ปิดทองฯ”, ครองธรรม ครองแผ่นดิน ครองใจไทยทั้งชาติ, มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปิดทองหลังพระฯ” สืบสานพระราชดำริพัฒนาชุมชน

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "น้ำผึ้ง" มีทั้งหมด 2

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย