หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "พลังงาน" มีทั้งหมด 1 เล่ม

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : พลังงานสีเขียว

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนหรือ พลังงานสีเขียวมาใช้ในประเทศไทย โดยวิธีการนำเชื้อเพลิงอื่นๆ มาใช้ทดแทนน้ำมันซึ่งนับวันจะมีราคาสูงขึ้นและเสียงต่อการขาดแคลนในอนาคต เพื่อเป็นทางออกของประเทศไทยให้สามารถนำพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานสีเขียวใช้ได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "พลังงาน" มีทั้งหมด 1

พลังงานทดแทน...หลักการองค์ความรู้มิติที่ 4 แห่งศาสตร์ของพระราชา