หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "สถาปัตยกรรม" มีทั้งหมด 5 เล่ม

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ เล่มที่ 9 ตอน ตามยายไปวัด

หนังสือสื่อประสมสำหรับเยาวชนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการบึงพระราม 9 โครงการบำบัดน้ำเสีย และได้มีพระราชดำริต่อจนกลายเป็นที่มาของวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ที่ได้เชื่อมโยง 3 องค์ประกอบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน คือ บวร มาจาก บ้าน วัด และโรงเรียน โดยเน้นเรื่องความพอเพียง ความเรียบง่ายในงานสถาปัตยกรรม สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในชุมชนพระราม 9

วังลดาวัลย์ : เปิดประตูสู่การพัฒนาอันยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความเป็นธรรม

ประวัติและภาพวังลดาวัลย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์  ในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ซึ่งต่อมาได้เป็นที่ทำการของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และห้องสมุดมั่นพัฒนา

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

บันทึกการพลิกฟื้นอาคารประวัติศาสตร์บนถนนราชดำเนินกลางให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวกรุงเทพฯ โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ประจำชาติให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "สถาปัตยกรรม" มีทั้งหมด 5

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย