หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "โครงสร้างสังคม" มีทั้งหมด 2 เล่ม

South-South in action Sustainability in Thailand

The Ministry of Foreign Affairs of Thailand would like to acknowledge the contribution of the Oxford Business
Group in compiling the publication. We furthermore extend our thanks to our staffs from the Ministry of
Foreign Affairs of Thailand who constituted the publication committee. Further thanks are extended to United
Nations Office for South-South Cooperation staff members whose contributions included advising drafters,
liaising with the publication committee and arranging final editing and layout of document.

Influencer: The Power to Change Anything

Influencer is a motivational non-­‐fiction book that provides the foundations for individuals to change lives. The book uses a multi-­‐step approach that claims, if used effectively, it can help people influence anything from their own eating habits to eradicating diseases in developing countries.

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "โครงสร้างสังคม" มีทั้งหมด 2

Influencer: The New Science of Leading Change

The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

บุคคลพอเพียง...ตัวอย่างแห่งความเพียงพอ

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

ชีวิตเสี่ยงๆ ภ. ณ ประมวลมารค ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย