หนังสือคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "Thailand" มีทั้งหมด 10 เล่ม

Thailand’s Sustainable Business Guide: how to future proof your business in the name of better world

Thailand’s Sustainable Business Guide, the latest title by international publishing house Editions Didier Millet (EDM) developed in collaboration with Thailand Sustainable Development Foundation (TSDF), is the first book to guide Thai businesses through the practical ins and outs of achieving sustainability.

King Bhumibol Adulyadej: A Life’s Work: Thailand’s Monarchy in Perspective

King Bhumibol Adulyadej of Thailand is the world’s longest reigning monarch. Indeed, his 65-year reign is one of the longest in world history, an achievement few would have predicted when the Thai king acceded the throne after the mysterious death of his brother in 1946. How did King Bhumibol revive the sinking fortunes of the Thai monarchy? Why has he become arguably the most revered king in Thai history? This illustrated biography tells that remarkable story. Beginning with an introduction explaining the unique history and traditions of the Thai monarchy

Thailand’s Sustainable Development Sourcebook: second edition

หนังสือเล่มนี้นำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นพันธกิจร่วมกันของทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้ โดยหนังสือเล่มนี้จะฉายภาพให้เป็นถึงแผนงาน โครงการ และความเป็นผู้นำด้านความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่เติบโตไปด้วยกัน (Inclusive Growth) ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสมดุลของการพัฒนาให้กับประเทศ

The Report Thailand 2017

The second-largest economy in ASEAN after Indonesia, Thailand has developed a positive international reputation on the back of its pro-investment policies and well-developed infrastructure, standing as one of the most liberalised and business-friendly markets in the region.

The Report Thailand 2016

The second-largest economy in ASEAN after Indonesia, Thailand has developed a positive international reputation on the back of its pro-investment policies and well-developed infrastructure, standing as one of the most liberalised and business-friendly markets in the region.

รู้นอกเล่มคำค้นหาที่เกี่ยวกับ : "Thailand" มีทั้งหมด 5

THAILAND’S SUSTAINABLE BUSINESS GUIDE คู่มือแห่งการก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่า ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

Sufficiency Economy Philosophy: Thailand’s Path towards Sustainable Development Goals

A Call to Action: Thailand and the Sustainable Development Goals (SDGs)

Sufficiency Thinking: Thailand’s gift to an unsustainable world

Thailand Sustainable Development Sourcebook: คู่มือการพัฒนาที่ยั่งยืน